गुरुवार, १७ डिसेंबर, २०१५

रेणुभार

रेणुभार -
मूलद्रव्ये आणि संयुगाचा रेनुभार त्याच्या रेणुसुत्रावरून त्यांच्या रेणुसुत्रावरून समजते ऑक्सिजनचे रेणूसुत्र O२ आहे. आणि अणुभार १६ आहे म्हणून त्याचा रेणुभार ३२ आहे. H२O =१८ H =२ व O =१६,  =१८
* संयुगाच्या एका रेणूचा तुलनात्मक वास्तुमानाला संयुगाचा रेणुभार म्हणतात. 

आम्ले आम्लारी व क्षार 
* साबण तयार करण्यासाठी कॉस्टिक सोड्याचा वापर केला जातो. 
* हायड्रोक्लोरिक आम्लात निळा लिटमस लाल होतो.
* सोडीअम हायड्रोक्साईड मध्ये लाल लिटमस निळा होतो व निळा निळाच राहतो. 
* वरील आम्ल पदार्थात लिटमस रंग लाल रंग लालच राहतो. व आम्लारीत त्याचा रंग निळा राहतो.  पदार्थात रंगाबद्दल        घडवून येत नाही पदार्थ उदासीन पदार्थ होय.
* सामान्यता अधातुंची ऑक्साइडे आम्लधर्मी धातूंची ऑक्साइडे अम्लारीधर्मी असतात.
* सल्फुरिक, नायट्रिक, ही आम्ले दाहक आणि उष्ण असतात.
* कार्बोनिक आम्ल सौम्य आम्ल असतात. सोडीअम हे पाण्यात विरघळतात त्यांना अल्कली म्हणतात.
* लिंबू, संत्रा, मोसंबी, यांच्यात सायट्रिक आम्ल असते.
* प्रसाधन गृहात स्वच्छतेसाठी हायड्रोक्लोरिक आम्ल उपयोगी असते.
* सोने चांदी यांना स्वच्छ करण्यासाठी HCL चा वापर करतात.
* लोणचे व मुरंबा साठवणीच्या पदार्थात असेटिक आणि बेंझॉंइक आम्ल वापरतात.    

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.