शनिवार, १२ डिसेंबर, २०१५

महाराष्ट्रातील जलसिंचन

                                     महाराष्ट्राचे जलसिंचन जास्तीत जास्त किंवा कमाल सिंचन क्षमता सुमारे ७१ लाख हेक्टर समजली जाते. जलसंपत्तीचा वाटा ५३ लाख हेक्टर आहे. महाराष्ट्रामध्ये शेतजमिनीच्या कमाल सुमारे २ कोटी हेक्टर पैकी फक्त ७१ लाख हेक्टर जमिनीलाच पाणीपुरवठा होऊ शकेल. एकूण शेतजमिनी पैकी जलसिंचानाचे प्रमाण फक्त २६% असेल.
महाराष्ट्रात जलसिंचन प्रकारानुसार प्रमुख जिल्हे - 
जलसिंचन प्रकार                                      जिल्हे
विहीर जलसिंचन                                      अहमदनगर,नाशिक,पुणे.
तलाव जलसिंचन                                      भंडारा,गोंदिया,चंद्रपूर,गडचिरोली
ठिबक जलसिंचन                                      नाशिक,अहमदनगर,औरंगाबाद,अमरावती,जळगाव.
तुषार जलसिंचन                                       जळगाव,अमरावती,बुलढाणा
                                    
महाराष्ट्रातील प्रमुख जलसिंचन योजना - 
पुणे विभाग - पुणे - माणिकडोह, वाडज, डिंबे वरसगाव, पानशेत, खडकवासला, वीर,
                 सातारा - धोम, कन्हेर, कोयना,
                 कोल्हापूर - तुळशी, राधानगरी,
                 सोलापूर - उजनी
नाशिक विभाग - नाशिक - वाघाड, आळंदी, ओझरखेड, पालखेड, गंगापूर, गिरणा.
                      अहमदनगर - भंडारदरा, ओझर, मुळा, कुकडी,
                       जळगाव - दहीगाव, जमना
औरंगाबाद विभाग - औरंगाबाद - जायकवाडी
                           बिड - माजलगाव
                           परभणी हिंगोली - येलदरी, सिद्धेश्वरी पूर्णा,
                           नांदेड - मन्याड, विष्णुपुरी
                           उस्मानाबाद - मांजरा,
अमरावती विभाग - अमरावती - अप्पर वर्धा, शहानुर,
                          अकोला वाशिम  - वान, पोपटखेड,महान,अडान
                          बुलढाणा - जयगाव, नळगंगा, हतनूर, जिगाव, खडकपूर्णा
नागपूर विभाग -  नागपूर - रामटेक, लोवर वेण्णा, पेंच
                       वर्धा - अप्पर वर्धा, लोवर वर्धा,
                       भंडारा गोंदिया - बाघ, इटियाडोह, भवानथडी, घोसी,
                       चंद्रपूर - असोला मेंढा, हुमण,अंधारी
                       गडचिरोली - तुलतुली, बाती
कोकण विभाग - ठाणे - भातसा, सूर्या,वैतरणा,
   

1 टिप्पणी(ण्या):

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.