गुरुवार, ३१ डिसेंबर, २०१५

आवर्त सारणी सारांश

आवर्त सारणी सारांश 
* मोस्लेने ओळखले कि एखाद्या मुलद्रव्याच्या आवर्त सारणीतील क्रमदर्शक अंक हा त्याच्या केंद्रकावरील प्रभाराएवढा असतो. व तोच त्या मुलद्रव्याच्या अनु अंक असतो.
* नियम - मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे त्यांच्या अनु अंकाचे आवर्तीफल असतात.
* आधुनिक आवर्तसारणीमध्ये ७ व्या आडव्या ओळी आवर्त व अठरा गण व ४ खंड व श्रेणी २ असतात.
* एका गणातील मुलद्रव्याच्या रासायनिक गुणधर्माकडे साधर्म्य असते. तर एका आवर्तमध्ये मूलद्रव्याचे रासायनिक गुणधर्माकडे क्रमाक्रमाने बदलत जातात.
* मुलद्रव्याच्या इलेक्ट्रोनची सरुपणाच्या आधारे आवर्तसारणीची विभागणी चार खंडात केली.
* मूलकण क्वार्कचे बनलेले आहे.
* इलेक्ट्रोन संरुपणाच्या आधारे आवर्तसारणीची विभागणी चार खंडात केली.
* आधुनिक आवर्तसारणीत ७ आवर्त आहेत.
* आधुनिक आवर्तसारणीत सहावा आवर्त दीर्घ आहे.
* आधुनिक आवर्तसारणीत गण IIA मध्ये अम्लारी मृदा धातू आहेत.
* आधुनिक आवर्तसारणीत हलोजन हे गण १७ मध्ये आहेत.  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.